A “43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről” szerint:

4. § A termelő köteles a szemes termény tárolására szolgáló raktárteret üres állapotban megelőző fertőtlenítésben részesíteni, valamint a teljes tárolási időszakban a terményt, a tároló és feldolgozó helyeket raktári károsítóktól mentesen tartani. Raktári kártevővel fertőzött helyről termény, dara, liszt, abraktakarmány, vetőmag és fertőzött göngyöleg – fertőtlenítési cél kivételével – nem szállítható ki és nem forgalmazható.

Raktár- és silófertőtlenítést és kártevőirtást a termény betárolása előtt végzünk fertőtlenítő mosással, permetezéssel és ködképzéssel.