1. Szolgáltató neve, címe:
 • Név: Agrobiotox Plusz Kft.
 • Székhely: 8872 Muraszemenye, hrsz. 0110/4
 • Telephely: 8872 Muraszemenye, hrsz. 0110/4
 • Cégjegyzékszám: 20-09-072631
 • Adószám: 23919198-2-20
 • Bankszámlaszám: 10400803-50526554-53531007
 • E-mail cím:  [email protected]
 • Központi telefonszám: +36 30 740 6350
 • Internet: www.kartevo-irtas.hu

  Adatkezelés

A Szolgáltató (Agrobiotox Plusz Kft.) az ügyfél által megadott összes adatot bizalmasan kezel, semmilyen körülmények között nem adja ki harmadik személynek az Ügyfél beleegyezése nélkül. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott adatokat, kizárólagosan a szolgáltatás elvégzése céljából használja fel. A Szolgáltató minden adatnak nem minősülő, az ügyfélről szóló információt bizalmasan kezel. (Részletes adatkezelési tájékoztató)

3. Szerződési feltételek hatályba lépése

A Szolgáltató és az Ügyfél (Felek) megköthetik a szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással, a Szolgáltatótól történő szolgáltatás igénybevételével, függetlenül a szerződés tényleges aláírásától. Amennyiben a felek máshogy nem rendelkeznek, a szerződés lejár a szolgáltató által meghatározott garancia lejártával vagy minimum 8 nappal a szerződés hatálybalépését követően.

4. A szolgáltató kötelezettsége

A szolgáltató köteles a tőle elvárt munkát, a tőle telhető módon a szükséges előírásoknak megfelelően elvégezni. A szolgáltató a munkát maga végzi, alvállalkozó bevonása nélkül, kivéve, ha a Felek máshogy nem egyeztek meg. A szolgáltató vállalja, hogy a munka elvégzéséhez szükséges engedélyekkel, képesítéssel rendelkezik, továbbá vállalja, hogy a felhasznált anyagok engedélyezve vannak Magyarországon. A felhasznált anyagok biztonsági adatlapja megtekinthető és letölthető a Szolgáltató weboldaláról. A szolgáltató elvégzett munkájáról írásos dokumentumot ad, kivétel lehet a garanciális munka.

5. Az ügyfél kötelezettsége

Az ügyfél köteles minden olyan a Szolgáltató által meghatározott feladat elvégzésére és szabály betartására, amelyek az elvégzett szolgáltatás eredményességét befolyásolják. A feladatok elmulasztása, szabályok megszegése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződés felbontására vagy egyoldalú módosítására. Az ügyfél köteles jelen szerződés megőrizni, mert elvesztése esetén a Szolgáltató a pótlást nem garantálja.

6.Garanciális feltételek

Amennyiben Szolgáltató a garanciális feltételekről írásban máshol külön nem rendelkezik, az elvégzett szolgáltatásra az alábbi garanciális feltételek vonatkoznak.

Zárt térben megjelent 1. kategóriába sorolt rovarok mentesítésére vonatkozóan természetes személyek, intézmények, cégek részére a garancia a második irtást követően 1 hónap, abban az esetben, ha két irtás történik. Az első és második irtás között minimum 2 és maximum 5 hétnek kell eltelnie. Az első és a második irtás is díjköteles. A garanciális időtartam alatt egy díjmentes irtás kérhető. A garanciális irtás feltétele, hogy objektív mérésekkel, élő egyed, vagy friss kártétel bemutatásával a szolgáltató a fertőzöttség fennállásáról meggyőződött. Amennyiben a Szolgáltató az első garanciális mentesítést nem tartja indokoltnak, a garanciát hatályon kívül helyezheti.

Zárt térben megjelent 2. kategóriába sorolt kártevők mentesítésére vonatkozóan természetes személyek, intézmények, cégek részére a garancia az első irtás napjától számított 6 hónap garanciát biztosítunk, de legfeljebb tárgyév utolsó napjáig. A garancia kizárólag a kezelt fészkekre vonatkozik. A garanciális időtartam alatt egy díjmentes irtás kérhető. Amennyiben a Szolgáltató az első garanciális mentesítést nem tartja indokoltnak, a garanciát hatályon kívül helyezheti. Amennyiben a Szolgáltató az első garanciális mentesítést nem tartja indokoltnak, a garanciát hatályon kívül helyezheti, a kiszállás és az átvizsgálás költségeit pedig a megrendelővel megtéríttetheti

Zárt térben megjelent 3. kategóriába sorolt rovarok mentesítésére vonatkozóan természetes személyek, intézmények, cégek részére a garancia 3 hónap, amely a szolgáltatás teljesítésének napjától lép érvénybe. A garanciális időtartam alatt egy díjmentes irtás kérhető. A garanciális irtás feltétele, hogy objektív mérésekkel, élő egyed, vagy friss kártétel bemutatásával a szolgáltató a fertőzöttség fennállásáról meggyőződött. Amennyiben a Szolgáltató az első garanciális mentesítést nem tartja indokoltnak, a garanciát hatályon kívül helyezheti, a kiszállás és az átvizsgálás költségeit pedig a megrendelővel megtéríttetheti

Zárt térben megjelent 4. kategóriába sorolt rovarok mentesítésére vonatkozóan természetes személyek részére a garancia kizárólag a helyzet jelentős javulására vonatkozik, a probléma teljes megszűnésére nem. A garancia időtartama a szolgáltatás elvégzésének napjától számított 1 hónap. A garanciális időtartam alatt egy díjmentes irtás kérhető.

Zárt térben 5. kategóriába tartozó rovarok mentesítésére természetes személyek, cégek részére a garancia a második irtást követően 1 hónap, abban az esetben, ha két irtás történik. Az első és második irtás között minimum 2 és maximum 5 hétnek kell eltelnie. Az első és a második irtás is díjköteles. A garanciális időtartam alatt egy díjmentes irtás kérhető. A garanciális irtás feltétele, hogy objektív mérésekkel, élő egyed, vagy friss kártétel bemutatásával a szolgáltató a fertőzöttség fennállásáról meggyőződött. Amennyiben a Szolgáltató az első garanciális mentesítést nem tartja indokoltnak, a garanciát hatályon kívül helyezheti, a kiszállás és az átvizsgálás költségeit pedig a megrendelővel megtéríttetheti. Intézmények, szállások esetében zárt térben 5. kategóriába tartozó rovarok mentesítésére a másodszori elvégzett munkát követően a Szolgáltató 1 hónap garanciát vállal. Amennyiben a Szolgáltató az első garanciális mentesítést nem tartja indokoltnak, úgy a garanciát hatályon kívül helyezheti. A garanciális irtás feltétele, hogy objektív mérésekkel, élő egyed, vagy friss kártétel bemutatásával a szolgáltató a fertőzöttség fennállásáról meggyőződött. Amennyiben a Szolgáltató az első garanciális mentesítést nem tartja indokoltnak, a garanciát hatályon kívül helyezheti, a kiszállás és az átvizsgálás költségeit pedig a megrendelővel megtéríttetheti.

Zárt térben megjelent 6. kategóriába sorolt rovarok mentesítésére vonatkozóan természetes személyek, intézmények, cégek részére a garancia a második irtást követően 1 hónap, abban az esetben, ha két irtás történik. Az első és második irtás között minimum 2 és maximum 5 hétnek kell eltelnie. Az első és a második irtás is díjköteles. A garanciális időtartam alatt egy díjmentes irtás kérhető. A garanciális irtás feltétele, hogy objektív mérésekkel, élő egyed, vagy friss kártétel bemutatásával a szolgáltató a fertőzöttség fennállásáról meggyőződött. Amennyiben a Szolgáltató az első garanciális mentesítést nem tartja indokoltnak, a garanciát hatályon kívül helyezheti, a kiszállás és az átvizsgálás költségeit pedig a megrendelővel megtéríttetheti

Nyílt térben megjelent 1.,2.,3.,4.,5.,6. kategóriába tartozó rovarok mentesítésére a Szolgáltató garanciát semmi esetben sem tud garanciát vállalni.

A 80/1999 GM-EüM-FVM rendelet alá tartozó vendéglátó-, közétkeztető egységek, cukrászati, meleg, hidegkonyhai előállítók, élelmiszerforgalmazók esetében (HACCP) a garanciavállalás mindig az írásbeli vagy szóbeli szerződésben foglaltak alapján történik.
A garanciális irtások során a Szolgáltató maga választja ki a megfelelő kezelést. Ha az ügyfél magasabb árkategóriába tartozó irtást szeretne kérni, abban az esetben a Szolgáltató külön térítési díjat számolhat fel.

Kategóriába sorolt egészségügyi kártevők:

 1. kategória: amerikai csótány, német csótány, konyhai csótány, hangya, fáraó hangya
 2. kategória: német darázs, lódarázs, kecske darázs
 3. kategória: pók, pókszázlábú, aszalványmoly, textilmoly, fülbemászó, zsizsik, vaspondró, ezüstös pikkelyke
 4. kategória: mezei poloska, csatornalégy, házi légy, szúnyog, ecetmuslinca, bodobács
 5. kategória: bolha, ágyi poloska
 6. kategória: egér, patkány

7. Felhasznált irtószerek

Szolgáltató vállalja, hogy a munka elvégzéséhez használt irtószerek ÁNTSZ által engedélyezettek. A munkavégzés során használt irtószerek biztonsági adatlapjai a Szolgáltató weboldalán található meg, letölthető állapotban.

Biztonsági adatlapok megtekintése

8. A garancia megszűnése

A garancia megszűnése a garanciális időszak leteltével vagy a garanciába foglalt díjmentes kezelés igénybevételével történik meg.
A Szolgáltató rendkívüli módon, egyoldalúan is megszüntetheti a kiadott garanciát, amennyiben bebizonyosodik, hogy a Szolgáltató által elvégzett munka eredményességét a Szolgáltatótól független tényezők (fertőzött szomszédok, feltakarított irtószerek, rossz higiéniás állapotok, elhanyagolt társasház, kártevőirtó által meghatározott eszköz felszerelése pl. szúnyogháló)
Az Általános Szerződési Feltételekben összefoglalt garanciát a Szolgáltató bármikor felülírhatja, ha a körülmények nem megfelelőek a munka elvégzéséhez. Erről Ügyfelet előre tájékoztatnia kell.

9. A Garancia igénybevétele

Amennyiben az Ügyfél érvényes garanciával rendelkezik, a Szolgáltató köteles a garanciális irtást 10 munkanapon belül elvégezni. Ügyfél garanciális igényt az utolsó munkanap után 14 nappal jelenthet be. Szolgáltató a garanciális igényt elutasíthatja, ha annak igénylése 14 napon belül történik.

10. Díjazás, Fizetési feltételek

A Szolgáltató által meghatározott díjakról az Ügyfél érdeklődhet telefonon vagy e-mailben.
A Szolgáltató által meghatározott díjakat az Ügyfél köteles hiánytalanul megfizetni. Természetes és Jogi személyek készpénzben vagy átutalással egyaránt teljesíthetik a fizetést. Amennyiben a Szolgáltató másképp nem rendelkezik, a fizetési határidő készpénzes fizetéskor a teljesítés időpontja, átutalásnál Jogi személyeknek a teljesítés időpontjától számított 8 nap, Természetes személyeknek 1 munkanap.
A fizetés megtagadása illetve részben való megfizetése a törvényi előírásoknak megfelelő intézkedéseket von maga után. A Szolgáltató fenntartja, hogy nem fizető illetve részben fizető Ügyféltől a további szolgáltatásokat megtagadja. Az Ügyfél köteles a helyszínen a Szolgáltatóval pénzügyileg elszámolni, ugyanis távozás után Szolgáltató nem vonható pénzügyi felelősségre.

11. Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége

 • Név: Agrobiotox Plusz Kft.
 • Székhely: 8872 Muraszemenye, hrsz. 0110/4
 • Telephely: 8872 Muraszemenye, hrsz. 0110/4
 • Cégjegyzékszám: 20-09-072631
 • Adószám: 23919198-2-20
 • Bankszámlaszám: 10400803-50526554-53531007
 • E-mail cím:  [email protected]
 • Központi telefonszám: +36 30 740 6350
 • Internet: kartevo-irtas.hu

Ügyfélszolgálat:

 • Hétfő-Péntek: 7:00-19:00
 • Szombat: 90:00-13:00
 • Vasárnap: ZÁRVA
 • A székhelyen személyes ügyfélszolgálat nem érhető el.

Általános Szerződési feltételek hatályos 2012.03.19-től